Czym jest Reconnective Healing ® ?
Reconnective Healing ® to forma uzdrawiania, do której dotychczas nie mieliśmy dostępu i która umożliwia ponowne połączenie z pełnią wszechświata i naszą własną istotą. Dzieje się to nie tylko dzięki nowemu rodzajowi częstotliwości leczniczych, lecz prawdopodobnie także dzięki całkiem innym możliwościom. Realne istnienie tych częstotliwości udowodniono zarówno poprzez praktyczne zastosowanie jak i w badaniach laboratoryjnych.
Reconnective Healing ® to nie technika!
Ma ona mało wspólnego z regułami i określonymi procesami. Jest to stan bytu.
Staje się częścią Ciebie, Ty stajesz się częścią uzdrowienia,
co na zawsze Cię zmienia.
Terapeuta Reconnective Healing ® nie wysyła, lecz przyjmuje siły wszechświata.
Przy tym funkcjonuje jako tzw. katalizator procesu leczniczego.

 

W jaki sposób Eric Pearl odkrył Reconnective Healing?
Jako doktor w dziedzinie chiropraktyki Eric Pearl prowadził przez 12 lat bardzo dobrze prosperującą praktykę. Pewnego dnia jego pacjenci powiedzieli mu, że czuli jego ręce na swoim ciele, mimo że ich nie dotykał bezpośrednio. Przez kilka tygodni na powierzchni jego dłoni wytwarzały się pęcherze, które częściowo krwawiły.
Krótko po tym jego pacjenci opowiadali o doświadczeniach z aniołami i że doświadczyli cudownych uzdrowień – często nawet najcięższych chorób. Wszystko to miało i nadal ma miejsce, kiedy Eric po prostu trzyma swoje ręce w pobliżu pacjenta.W jakim stopniu można to porównać z innymi częstotliwościami?
I w jakim stopniu różni się to od dotychczasowej pracy energii?
Wiele spośród znanych technik leczniczych, które pojawiały się z biegiem czasu, działają dziś tak samo dobrze jak wcześniej. Jednakże mamy więcej do dyspozycji nie dlatego, że jesteśmy czymś „więcej”. Stare techniki, niezależnie od tego, jak dobre były, nie sprostają nowym, bardziej obszernym parametrom; podobnie jak latarnie nie pasują jako reflektory do samochodu, chociaż używane mogą być w dyliżansach. Warunki tych technik – konieczność zdjęcia przed zabiegiem biżuterii i skórzanej odzieży, warunek, że pacjent wierzy w tę technikę oraz rytuały związane z ochroną osoby leczonej – to wszystko pomija się w ramach tych nowych częstotliwości. Nie można nigdy zapomnieć, że większość z nas, którzy nauczyli się jakichś technik leczniczych, robili to nie z powodu tych technik, lecz aby zostać uzdrowicielami. Technika była po prostu pierwszym krokiem w tym procesie. Wyobraź sobie na chwilę, że stoisz przed ogromnymi, kaskadowymi schodami. Jeden z Twoich celów, jakim jest zostanie uzdrowicielem, znajduje się na samym szczycie schodów. Twoim pierwszym krokiem jest nauczenie się techniki. Poświęcasz się intensywnie tej technice, do momentu kiedy ją opanujesz a nawet zaczniesz jej nauczać. To całkowicie w porządku, pokochać ten krok. Jednak bądź ostrożny i nie zakochuj się w nim. Jeśli to się stanie, wówczas usiądziesz, rozpakujesz poduszkę i koc, a krok ten stanie się centrum Twojego życia. Jednak co oznaczałoby to dla Twojego wchodzenia po schodach? Skończyłoby się. Teraz nadszedł odpowiedni moment, aby pobłogosławić pierwszy krok i … dalej wchodzić na górę.

 

Jak należy sklasyfikować w naszych czasach Reconnection?
Dzieje się coś interesującego, czego większość z nas w jakiś sposób jest świadoma. Wydaje się, że czas płynie szybciej i rozszerza się. Zmiana ta nosi różne nazwy. “The Shift” oraz “Shift of the Ages” to dwie nazwy stosowane przez Gregga Bradena. Zmiana ta przepowiedziana została przez Majów, Inków, Hopi, Nostradamsua, Edgara Cayce’a i Kabałę (zarówno żydowską jak i chrześcijańską). W swojej książce pt. “Walking Between The Worlds” (Przemiany pomiędzy falami) Braden definiuje tę zmianę „zarówno jako okres w historii ziemi jak i doświadczenie ludzkiej świadomości. Zmiana czasowa spowodowana przez konwergencję słabych ukształtowanych planetarnych pól magnetycznych jak i podwyższenie częstotliwości drgań na ziemi, otwiera rzadką możliwość zmiany wyrazu zbiorowej świadomości ludzkiej. Pojęcie “The Shift“ opisuje ten proces przyspieszania ziemi, u którego podstaw leży szereg zmian uwarunkowanych ewolucją oraz proces zmian ludzkiego ciała spowodowanych powiązaniem z polem elektromagnetycznym ziemi.

 

Czy oznacza to, że Reconnective Healing® jest lepszy niż inne metody lecznicze?
Oczywiście nie. Nie chodzi tu o kwestię, co jest lepsze lub gorsze, lecz o kwestię dostosowania metody. Zapewne przekonuje fakt, że podczas podróży na romantyczną kolację samochodem marki Maserati latarnia nie jest odpowiednim reflektorem, podobnie jak lampy halogenowe nie dadzą odpowiedniego nastroju w restauracji. Reconnectives Healing® mamy obecnie do dyspozycji w obszerniejszej formie, gdyż obecnie jesteśmy na to gotowi. Usłyszałem, że mógłbym stracić moją obecną technikę, jeśli nauczyłbym się tej techniki. Jednak przede wszystkim trzeba wiedzieć, że Reconnective Healing® to nie technika. To różni go od innych znanych form leczniczych. Ponadto nie stracisz swojej własnej techniki leczniczej. Może się co najwyżej zdarzyć, że nie będzie ona dla Ciebie już tak dostępna, co najprawdopodobniej nie będzie Ci przeszkadzać.Jednym z powodów jest fakt, że dotychczasowe techniki lecznicze są poszczególnymi aspektami całościowego spektrum Reconnective Healing®. Jeżeli połączyłoby się wszystkie istniejące dotąd techniki lecznicze, wówczas otrzyma się trochę większy wgląd w Reconnective Healing®, jednak bez ujęcia wszystkiego w przybliżeniu.

Całość to coś więcej niż suma wszystkich części. Proszę wyobrazić sobie – mimo że przypowieść ta nie odzwierciedla w pełni prawdziwego stanu rzeczy – że wszystkie znane dotąd techniki lecznicze są poszczególnymi literami alfabetu. Proszę wybrać losowo litery, np. techniki C, J, P, Q, R. Jeżeli znasz tylko technikę „R”, wówczas możliwości przeliterowania jakiegoś słowa są bardzo ograniczone. Jeżeli znasz dwie techniki, tzn. jeśli znane Ci są dwie litery, wówczas możliwości są nieco większe. Jednak nawet jeśli znasz wszystkie litery wymienione wyżej, to nadal jesteś bardzo ograniczony. Wszystkie te przykładowe litery są elementami alfabetu. Jeśli masz do dyspozycji 26 liter alfabetu, wówczas Twoja komunikacja stanie się obszerniejsza, gdyż będziesz nie tylko literował wyrazy, lecz także tworzył treści. Jeśli zaczniesz pracować z Reconnective Healing®, wówczas nie będziesz posługiwał się już tylko poszczególnymi elementami. Nie jest tak, że stracisz swoje „R” lub „Q” przez stosowanie alfabetu. Musisz po prostu bardziej się wysilić, aby rozpoznać je jako poszczególne elementy. Poszukiwanie ich daje mało, gdyż stosujesz je jako część całości. Dadzą one wiele więcej niż przy próbie stosowania ich jako samodzielnego alfabetu.

Czy Reconnective Healing jest skuteczny tylko przy problemach fizycznych?
Czy działa także w przypadku problemów psychicznych?
Leczenie oznacza powrót do równowagi. Każdy dowolny problem zdrowotny jest kombinacją fizycznych, psychicznych, spirytualnych i emocjonalnych aspektów (lub może także innych aspektów, których nazw nie znamy). Nasz podział różnych problemów bazuje jedynie na podstawie panujących opisów. Reconnective Healing® nie „leczy“ specyficznych problemów, lecz umożliwia Tobie oraz wielu innym osobom powrót do równowagi.

Na czym polega różnica pomiędzy Reconnective Healing® i The Reconnection® ?
Różnica pomiędzy Reconnective Healing® i The Reconnection® leży w istocie rzeczy w celu. Celem Reconnective Healing® jest leczenie, niezależnie od tego, czy chodzi o leczenie problemów fizycznych, emocjonalnych, spirytualnych czy innych. Aby osiągnąć leczenie przy pomocy Reconnective Healing®, doświadczysz pod pewnym względem ponownego połączenia jako części leczenia. Jest to mianowicie to „ponowne połączenie”, które jest zwielokrotnione przy Reconnective Healing® w porównaniu do znanych dotychczas technik leczniczych. Celem The Reconnection® jest odbudowa naszego pierwotnego połączenia z doskonałością wszechświata. Odbywa się to poprzez doświadczenie, które zazwyczaj opisywane jest jako „osiągnięcie osobistego ponownego połączenia”. Pod pewnym względem doświadczysz leczenia także poprzez The Reconnection®. Mimo że obydwa procesy nie są w pełni rozdzielone, Reconnective Healing® i The Reconnection® należy przeprowadzić oddzielnie, aby ich działanie mogło się w pełni rozwinąć.