Ciało ludzkie jest agregatem dużej liczby komórek, które ciągle rosną, rozwijają się, ulegają różnicowaniu, regeneracji i apoptozie. Komórki stale się odnawiają poprzez swój własny podział. W ciągu jednej sekundy w ciele dorosłego dzieli się 25 milionów komórek, a komórki krwi nieustannie się odnawiają w tempie 100 milionów na minutę. W procesie podziału i wzrostu komórek te naładowane ciała jądra atomowego, tworzącego atomy jako podstawową jednostkę komórki, oraz elektrony znajdujące się poza jądrem są w ciągłym szybkim ruchu i ulegają zmianom, co oznacza, że nieustannie emitują fale elektromagnetyczne.

Sygnały fal elektromagnetycznych emitowane przez ludzkie ciało przedstawiają określony stan ludzkiego ciała, te sygnały są różne zależnie od kondycji ludzkiego ciała jak zdrowie, choroby, nietolerancje etc. Jeżeli możemy określić konkretne sygnały fali elektromagnetycznej to możemy określić stan organizmu.

Medycyna kwantowa w założeniu uważa, że podstawowym powodem choroby jest obrót elektronów poza jądrem atomowym i zmiana ich orbity przez co powoduje zmianę atomów tworzących dany materiał, zmianę małych biocząsteczek, zmianę dużych biocząsteczek, zmianę w komórkach oraz ostatecznie zmianę w narządach. Ponieważ elektron stanowi naładowane ciało to zmiana orbity elektronu poza jądrem atomowym powoduje zmianę fali elektromagnetycznej atomu. Energia tej fali zmienia się przez zmiany w organizmie ludzkim spowodowanym przez choroby i zmiany fizyczne, jest ona niezwykle słaba i zazwyczaj wynosi wartość pomiędzy 1 nanogausem i 1 mikrogausem.

Częstotliwość i energia słabego pola magnetycznego elementu określana jest bezpośrednio poprzez trzymanie sensora w ręce i porównanie widma rezonansu do typowego kwantu chorób i wskaźników żywieniowych ustawionych w urządzeniu, częstotliwość i energia są wzmacniane przez urządzenie i przetworzone przez komputer po czym odpowiadająca wartość kwantowa, będąca wartością negatywną lub pozytywną, przedstawiona jest jako wynik. Wielkość wartości kwantowej wskazuje rodzaj i zakres choroby oraz poziom odżywienia. Na koniec wyniki analizy są rozstrzygane przez osobę wykonującą analizę. Jako przykład – komórki nowotworowe są inne niż komórki prawidłowe – co oznacza, że fale elektromagnetyczne emitowane przez komórki nowotworowe są także inne od tych emitowanych przez komórki prawidłowe.

Test rezonansu kwantowego guza polega na wysłaniu standardowej fali komórek nowotworowych do celu testu. Jeżeli występują komórki nowotworowe w organizmie człowieka to wystąpi rezonans, a urządzenie wykryje sygnał. Im większa liczba komórek nowotworowych tym silniejszy sygnał, wartość kwantowa ma wtedy tendencję do ujemnej wartości. Jeżeli nie ma komórek nowotworowych w organizmie to rezonans nie nastąpi, a wartość kwantowa ma wtedy tendencję do pozytywnych wartości. Przypomina to zasadę słuchania audycji radiowej. W powietrzu występuje wiele fal radiowych – jeżeli chcesz posłuchać danej audycji to musisz ustawić radio na konkretną częstotliwość. W tym momencie następuje rezonans, w wyniku którego możesz słuchać danej transmisji. Rezonans kwantowy używa tej zasady do analizy.

Analizator wykorzystuje innowacyjne technologicznie projekty z dziedzin medycyny, bioinformatyki, elektrotechniki i innych nauk. Korzystanie z medycyny kwantowej jako podstawy teoretycznej posłużyło w stworzeniu zaawansowanego urządzenia elektronicznego, pozwalającego sprawdzać słabe pole magnetyczne ludzkich komórek.