Zabieg

Czas trwania zabiegu

Cena

Reconnective Healing

Sesja uzdrawiania bezpośrednia

40 – 60 min

120,00 zł

Reconnective Healing

Sesja uzdrawiania na odległość

90,00 zł

Reconnective Healing

Sesja uzdrawiania bezpośrednia poprzedzająca podłączenie

40 – 60 min

60,00 zł

Reconnective Healing

Sesja uzdrawiania I dla dzieci do lat 4 Kolejne sesje 50%

80,00 zł

Sesja podłączenia – the Reconnection®

Dwie sesje następujące po sobie (dzień po dniu) – 2 x 60 min.

Tylko sesje bezpośrednie!

Cena za całość 333$

Obowiązuje jedna cena na całym Świecie

MATRIX ENERGETIX – MATRYCA ENERGETYCZNA – MATRYCA KRYSTALICZNA

Sesja bezpośrednia 40-60 min

Sesja na odległość

120,00 zł

90,00 zł

ZWEIPUNKTMETHODE –

METODA DWUPUNKTU

Sesja bezpośrednia 30 min

Sesja na odległość

120,00 zł

60,00 zł

QUANTUM HEALING

Sesja bezpośrednia 30 min

Sesja na odległość

120,00 zł

60,00 zł

Reiki

Sesja bezpośrednia 40 min

80,00 zł