Manualna Terapia Dorna (MTD) jest zupełnie nową formą leczenia przyczynowego różnych chorób, dolegliwości i bóli, które spowodowane są przesunięciami poszczególnych kości (kręgów) w stawach. Te mechaniczne przesunięcia kości (np. skrzywienie i skręcenie kręgosłupa) powodują z kolei rozciągnięcie i zwiększenie napięcia mięśni oraz nerwów, czy też wychodzących z kręgosłupa nerwów rdzeniowych, a także uciśnięcie tych ostatnich. To z kolei powoduje zaburzenie funkcji w układzie nerwowym oraz jego stany zapalne. Objawy chorobowe mogą powstać w regionie rozchodzenia się nerwów, ale i w miejscach odległych od nich poprzez zaburzenie w układzie meridian, co znalazło zastosowanie w leczeniu akupunkturą. Stosowanie igieł obniżających opór skóry jest jednak leczeniem objawowym, a nie przyczynowym.

Poprzez przywrócenie właściwej architektury kośćca (głównie miednicy i kręgosłupa) dochodzi do ustąpienia dolegliwości, rozciągnięte mięśnie i nerwy powracają do swojej pierwotnej długości. Stały ciąg w miejscu przyczepu mięśnia lub zwiększony miejscowy ucisk na przesuniętych powierzchniach stawowych powoduje zwiększenie gęstości kości w tym miejscu, co interpretowane jest przez lekarzy jako artroza, a taką nie jest i po przesunięciu kości z powrotem znika.

Manualna Terapia Dorna jest metodą leczenia układu nerwowego regulującego wszystkie funkcje życiowe człowieka, a którego nośnikiem jest układ kostny.

Wirbelsäule-von-Ronald-02

Przebieg leczenia:
1. Leczenie w stawach biodrowych:
Najpierw bada się długość nóg, a w przypadku stwierdzenia różnicy ich długości koryguje się wpierw staw biodrowy nogi dłuższej. Przy równej długości nóg pod-zwichnięcie może być obustronne.
Do przesunięcia w stawie biodrowym dochodzi najczęściej przez zakładanie nogi na nogę, wszelkie ćwiczenia lub leczenia powodujące naciąganie lub rozciąganie w stawie biodrowym (przyciskanie kolana do klatki piersiowej), ciągnięcie za nogę, błędną gimnastykę, przy niektórych rodzajach ruchów i sportu oraz przez wypadki. Pod-zwichnięcia w stawach kolanowych i skokowych są możliwe, ale występują bardzo rzadko.

Badania ortopedyczne wykazują, że u około 75 % ludności istnieje różnica długości nóg.

Niestety ortopedzi nie wiedzą skąd się ona bierze i wyrównują ją poprzez wkładki do butów, a w niektórych przypadkach – wycinają nawet kawałek kości udowej !!!

2. Leczenie w stawie krzyżowo-biodrowym:
Istniejącemu pod-zwichnięciu w stawie biodrowym towarzyszy najczęściej pod-zwichnięcie kości krzyżowej w stawie krzyżowo – biodrowym, przy czym kość krzyżowa przesuwa się swoją górną częścią w dół i do przodu, przyjmując postać tzw. „zagłębienia krzyżowego”, a w skrajnej formie przyjmuje pozycję poziomą.
Pod-zwichnięcie kości krzyżowej, najpoważniejsze w skutki zaburzenie architektury kośćca, występuje u ludzi w każdym wieku, także u noworodków. Ujawnia się ona czasami w formie krzywej miednicy, co uwidacznia się w nierówno zwisających nogawkach spodni. Tajką krzywą miednicę można przywrócić do pozycji poziomej. Leczenie trwa różnie długo, w zależności od czasu trwania tych przesunięć. skrzywień kręgosłupa, różnorodnych objawów chorobowych i zaburzeń rozwojowych zarówno w dół, jak i w górę od kości krzyżowej. Jest konsekwencją pionowej postawy człowieka i siły grawitacji. Dochodzi do niej w wyniku zwykłych obciążeń życia codziennego, skośnego ustawienia miednicy z powodu przesunięć w stawie biodrowym, nieprawidłowych zachowań i postaw oraz wypadków, a u noworodków w trakcie porodu. Diagnostycznie objawia się oprócz skrzywienia kręgosłupa następującymi cechami braku symetryczności naszego ciała: skośnym ustawieniem miednicy, różnicą długości nóg, nieprawidłową budową klatki piersiowej, żuchwy i przeskakiwaniem w jej stawach, nieprawidłowym zgryzem, niesymetryczną budową twarzoczaszki, nieprawidłowościami w budowie nóg itd.

Leczenie pod-zwichnięcia kości krzyżowej polega na dźwignięciu przesuwającej się w dół pod wpływem obciążeń i urazów kości krzyżowej. Nazwanie tej kości „krzyżem” (również po niemiecku – Kreuzbein), który w tradycji chrześcijańskiej jest źródłem i symbolem cierpienia, wskazuje na bardzo wczesną znajomość wpływu jej przesunięć na powstawanie chorób i bólów. W języku łacińskim nazwana została ona „os sacrum”, czyli kość sakrum. „Sacrum” znaczy święty przedmiot, świętość lub ofiara, ale też tajemnica, misterium.

U leczonych tą metodą pacjentów dokonuje się w następstwie uwolnienia ich od bólu i schorzeń zmiana świadomości o naturze organizmu ludzkiego, polegająca na zrozumieniu, że wyleczenie następuje w oparciu o znajomość praw natury. Mając to na uwadze, można bez przesady powiedzieć, że dokonuje się tutaj misterium leczenia lub też uzdrawiania. Uzdrawianie polega na przywracaniu funkcji regulujących układu nerwowego, którego nośnikiem jest układ kostny.
Pod-zwichnięcie kości krzyżowej występuje również u zwierząt i do pewnego stopnia może być przez nie instynktownie samo leczone.

pic1

Przedstawienie normalnej pozycji kości krzyżowej (a) i jej przesunięcia ( b i c ) ). (Schinz, Baensch und Fridl, Podręcznik radiologii, Tom 1 Szkielet, Wydawnictwo Thieme 1939).

Pod-zwichnięciu kości krzyżowej towarzyszy przesunięcie z nią całego kręgosłupa, który na niej spoczywa oraz rozciągnięcie mięśni, których przyczepy znajdują się na kości krzyżowej i kości udowej, oraz na kręgosłupie. Mięśnie te ulegają odruchowemu napięciu i uciskają na korzonki nerwowe wychodzące z kręgosłupa oraz na różne nerwy, w tym na nerw kulszowy powodując zaburzenia ich czynności w formie bóli i różnych chorób.

3. Leczenie kręgosłupa:
Z powodu różnicy długości nóg i pod-zwichnięcia kości krzyżowej, która jest fundamentem kręgosłupa, przez jednostronne i nadmierne obciążenia ciała, brak ruchu, nieprawidłową postawę i poruszanie się dochodzi do skrzywień kręgosłupa, które mogą być skutecznie leczone, to znaczy prostowane. Po uprzednim zbadaniu położenia kręgów, to znaczy ich skręcenia wokół osi pionowej i stwierdzeniu bolesności przy ich ucisku następuje ich prawie bezbolesne przesuwanie na właściwe miejsce. Ustępowanie bolesności jest objawem uwolnienia z ucisku nerwów rdzeniowych. Po pewnym czasie dochodzi do powrotu prawidłowej funkcji w całym segmencie, czyli regionie unerwionym przez dany nerw rdzeniowy.
Leczenie kręgosłupa szyjnego dokonuje się palcami i/lub delikatnym aparatem wibracyjnym, również prawie bezboleśnie. Trwa ono w przypadku chorób przewlekłych, wieloletnich, jak bóle głowy, szum w uszach, zawroty głowy, nadciśnienie lub też zaburzenia w regulacji ciśnienia, zaburzeniach snu, nerwowość, chorobie Parkinsona odpowiednio dłużej i wymaga dyscypliny w samoleczeniu.

4. Samoleczenie:
Stopniowo w trakcie leczenia pacjent zostaje wprowadzony do techniki samoleczenia, co znacznie poprawia skuteczność i sukces tej metody. Pacjenci zostają wyposażeni w potrzebne utensylia i przy odrobinie samodyscypliny i zaangażowania mogą pomóc sobie sami.

MTD można wyleczyć kolejne choroby, zespoły bólowe, dolegliwości i zaburzenia rozwojowe:

 • Wszystkie znane zespoły bólowe (kręgosłupa, krzyża, stawów, mięśni)

 • Wszelkie bóle głowy włącznie z migreną

 • Zaburzenia postawy, skrzywienia kręgosłupa, tzw. kręgozmyk (przesunięcia kręgów ze złamaniem wyrostków kostnych)

 • Dolegliwości nerwu kulszowego, lumbago (postrzał)

 • Nieokreślone bóle klatki piersiowej i jamy brzusznej

 • Różne schorzenia narządów wewnętrznych

 • Zaburzenia przebiegu porodu (zwężenie kanału rodnego poprzez przesunięcia kości miednicy), niektóre schorzenia kobiet ciężarnych

 • Zaburzenia rozwojowe niemowląt, dzieci i młodzieży (tzw. nogi O, X, Y, stopy płaskie, koślawe, szpotawe, kurza klatka piersiowa i wiele innych)

 • Restless legs – zespół niespokojnych nóg, ADHS

 • Zawroty głowy, tinnitus (szum w uszach), przewlekła chrypka, czkawka

 • Różne przewlekłe stany zapalne w centralnym układzie nerwowym jak m.in stwardnienie rozsiane (SM), wiele innych chorób o nie znanej przyczynie uchodzących za nieuleczalne, jak m.in różne formy choroby reumatycznej

 • Moczenie nocne, nawracające zapalenia pęcherza mochowego, nietrzymanie moczu, schorzenia prostaty, niektóre zaburzenia seksualne włącznie z niepłodnością

 • Zaburzenia ginekologiczne

 • Oraz wiele innych

Nazwa tej terapii pochodzi od Dietera Dorna z Bawarii. To on stworzył na podstawie przekazanych mu informacji z prastarej medycyny ludowej oraz własnych obserwacji i doświadczeń podwaliny pod całościowy koncept leczenia. Koncept ten pogłębił w latach 90-tych teoretycznie i praktycznie lekarz, dr Michael Graulich z Ottobeuren, który sam był uczniem Dorna i wydał kilka książek na ten temat.

dorn-und-meridiane

Poniżej zestawienie przybliżonych zależności blokad poszczególnych kręgów i rodzaju powstałych objawów lub schorzeń. Tabela ta została częściowo sporządzona przez amerykańskich osteopatów i uzupełniona przez terapeutów posługujących się MTD.

1. Krąg szyjny

bóle głowy, nerwowość, bezsenność, grypa głowy, niektóre formy nadciśnienia pourazowego, migrena, zanik pamięci, przewlekłe zmęczenie, zawroty głowy, osłabienie wzroku, neuralgie nerwów twarzowych i czaszkowych

2. Krąg szyjny

przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa, alergie, zez, głuchota, choroby oczu, choroby uszu np. szum w uszach, utraty przytomności, niektóre rodzaje ślepoty

3. Krąg szyjny

neuralgie, zapalenie nerwów, trądzik, niektóre egzemy, niektóre formy nadciśnienia pourazowego (ośrodki regulacji ciśnienia w tętnicy szyjnej)

4. Krąg szyjny

katar sienny, katar, utrata słuchu, schorzenia stawu żuchwowego, niektóre choroby jamy ustnej, pieczenie języka

5. Krąg szyjny

zapalenie krtani, chrypka, bóle gardła, czkawka (nerw przeponowy)

6. Krąg szyjny

sztywny kark, bóle ramienia, zapalenie migdałków, koklusz, drżenia w parkinsoniźmie

7. Krąg szyjny

zapalenie torebki stawu barkowego, niektóre schorzenia tarczycy, chrypka, napięcia mięśniowe karku i ramion

1. Krąg piersiowy

astma, kaszel, zaburzenia oddychania jak np. krótki oddech, zatrzymywanie oddechu, duszności, bóle w przedramieniu i w dłoni (palców), dolegliwości przełyku, zaburzenia czucia w dłoni, drętwienia dłoni

2. Krąg piersiowy

krąg sercowy”

tzw. funkcjonalne dolegliwości serca i niektóre bóle w klatce piersiowej (bóle promieniujące do lewej kończyny i dłoni), zaburzenia rytmu serca, uczucia kołatania

3. Krąg piersiowy

schorzenia płuc, zapalenia opłucnej, schorzenia i dolegliwości sutek

4. Krąg piersiowy

dolegliwości pęcherzyka żółciowego, zaburzenia w opróżnianiu pęcherzyka żółciowego i zastój żółci, co może prowadzić do powstania kamieni żółciowych

5. Krąg piersiowy

dolegliwości wątroby, gorączka, niskie ciśnienie, anemia, słabości układu krążenia, zapalenie stawów

6. Krąg piersiowy

krąg żołądkowy”

dolegliwości żołądka, również pochodzenia nerwowego, zaburzenia trawienia, pieczenie przełyku, osłabienie przepony z możliwością powstania przepukliny przeponowej

7. Krąg piersiowy

schorzenia trzustki, dwunastnicy (wrzody, cukrzyca)

8. Krąg piersiowy

schorzenia śledziony, słabość układu odpornościowego

9. Krąg piersiowy

schorzenia nadnerczy i wynikające stąd zaburzenia hormonalne, alergie, pokrzywki

10. Krąg piersiowy

schorzenia nerek i wynikające stąd niektóre choroby ogólne jak zaburzenie wydalania lub wchłaniania wapnia i in., przewlekłe zmęczenie

11. Krąg piersiowy

schorzenia nerek i moczowodów, choroby skóry jak trądzik, egzemy, furunkel spowodowane zaburzeniem usuwania niektórych substancji przez nerki

12. Krąg piersiowy

krąg jajnikowy i układu krążenia”

choroby jelita cienkiego (zaburzenia wchłaniania), zahamowanie wzrostu (poprzez zaburzenie wchłaniania w jelicie cienkim), reumatyzm, wzdęcia, zaburzenia funkcji jąder i jajników, niektóre rodzaje niepłodności męskiej i żeńskiej, zaburzenia krążenia, słabość

1. Krąg lędźwiowy

choroby jelita grubego, przewlekłe zaparcia oporne na zmianę odżywiania, zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, biegunka, niektóre rodzaje nawracające przepukliny,

2. Krąg lędźwiowy

dolegliwości wyrostka robaczkowego, brzucha,nadudzia, niektóre rodzaje kwasicy, żylaki, bóle i zaburzenia czucia w pachwinie, możliwość rozwoju przepukliny pachwinowej

3. Krąg lędźwiowy

krąg maciczny”

choroby pęcherza moczowego, dolegliwości miesiączkowe, poronienia, zaburzenia rozwoju płodu, moczenie nocne, impotencja, dolegliwości przekwitania, schorzenia kolan, słabość więzadeł krzyżowych

4. Krąg lędźwiowy

dolegliwości nerwu kulszowego, postrzał, choroby prostaty, bolesne lub zbyt częste oddawanie moczu, bóle kręgosłupa

5. Krąg lędźwiowy

zaburzenia krążenia podudzia, bóle i obrzęki stawów skokowych, skłonność do zwichnięć w stawie skokowym, bóle stopy, słabość stawów stopy i sklepienia stopy, zimne stopy i nogi, skórcze łydek, swędzenie odbytu, zmniejszona aktywność jąder

Kość krzyżowa

dolegliwości stawów krzyżowych i krzyżowo-biodrowych, skrzywienia kręgosłupa

Kość guziczna

schorzenia odbytnicy, hemoroidy, swędzenie odbytu, bóle kości guzicznej

Znalazłeś usługę dla siebie?

Nie czekaj, zarezerwuj wizytę już dziś!