Głębokie odprężenie dzięki falom dźwiękowym

Przez ostatnie lata leczenie za pomocą dźwięku nabiera coraz większego znaczenia. Przeprowadzono w tym temacie wiele badań a rezultaty są często nadzwyczajne. Oscylator wielofalowy jest prostym urządzeniem generującym fale dźwiękowe. Badania i doświadczenie wskazują, że głębokie odprężenie jest najbardziej skuteczną formą przywrócenia równowagi. Technika ta jest wykorzystywana na całym świecie i to nie tylko przez profesjonalistów.

Działanie oscylatora wielofalowego opiera się na zasadzie rezonansu współczulnego, gdzie komórka rozpoznaje własną częstotliwość i ma możliwość jej absorbowania. W muzyce termin rezonansu współczulnego jest używany, kiedy struna odpowiada na zewnętrzne wibracje własną harmonijną wibracją o podobnej częstotliwości.

Ciało ma własny unikalny system przepływu energii. Kiedy ten system nie posiada równowagi a jego ton się zmienia to wzajemne dźwięki są ze sobą niezgodne. Można tu porównać ciało do orkiestry: jeżeli wzajemne systemy nie są ze sobą wyregulowane muzyka będzie miała niepoprawny dźwięk i ton.

 

Równowaga w organizmie jest zależna od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Poprzez wewnętrzne można wymienić czynniki psychologiczne i stany emocjonalne. Czynnikiem zewnętrznym może być wszelkiego rodzaju wystawienie na działanie elektryczności w tym telewizor, mikrofalówka, komputer, Wi-Fi, tablety, telefony, wieże nadawcze etc. Innymi czynnikami zewnętrznymi mogą być bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Komórki patogenów wibrują z inną częstotliwością jeżeli są zainfekowane, zazwyczaj z mniejszą w porównaniu ze zdrową komórką. Zmniejsza to jej siłę i długość życia. Komórka potrzebuje bardzo wiele energii żeby temu przeciwdziałać i się przeciw takim zmianom bronić.

Badania wskazują, że każdy organizm ma pole elektromagnetyczne. To pole jest nierozerwalnie powiązane z różnymi psychologicznymi i biochemicznymi procesami. Wszystkie komórki w ciele wibrują z inną częstotliwością. Te małe impulsy elektryczne są ważne w wymianie międzykomórkowej. Poprzez tą elektromagnetyczną siłę ciało może korygować swoją pracę. Jeżeli naturalna częstotliwość komórki jest narażona i zaczyna wibrować z inną częstotliwością (oscylacja) to następuje zachwianie równowagi organizmu.

Ze względu na zmiany we właściwościach genetycznych (DNA lub RNA) komórek może nastąpić mutacja lub zmiany pola elektromagnetycznego. Zmiana wibracji może aktywować pewne kody DNA w wyniku czego mogą objawić się schorzenia i choroby.

Kimś kto dobrze rozumie te procesy jest szanowany naukowiec George Lakhovsky. Odkrył, że każda żywa komórka w żywym organizmie (ludzie, rośliny, zwierzęta, bakterie, pasożyty, etc.) działają jak obwody oscylacyjne. Te systemy wibracyjne wysyłają i odbierają (absorbują) fale z zewnętrznych źródeł, każda z inną długością fal lub częstotliwości. Obwód oscylacyjny może być porównany do ruchu huśtawki lub wahadła w zegarze. Mając to na uwadze George Lakhovsky opracował oscylator wielofalowy.