Przebieg seansu z zastosowaniem matrycy

Matryca może zostać zastosowana podczas osobistego spotkania, jednak nie musi.

Praca zależy zasadniczo od czasu i przestrzeni. Dlatego nie jest konieczne, aby praktykujący i klient byli w tym samym miejscu. Czasami dla klienta jest nawet korzystnie, jeśli ma możliwość odprężenia się w znanym otoczeniu i nie jest rozpraszany poprzez przebywanie w obcym miejscu. Działanie jednak występuje i jest odczuwalne.

Wobec powyższego są przeprowadzane seanse bezpośrednie jak seanse zdalne.
W krótkiej rozmowie wstępnej proszę wymienić tematy, które są do opracowania. Nie ma tu zazwyczaj konieczności opisywania szczegółów.
Klient siada lub kładzie się odprężony na czas zastosowania metody.
W stanie odprężenia może zauważyć odczucia w różnych miejscach swojego ciała, zobaczyć obrazy lub odczuć rodzaj fali energetycznej.
Jako terapeuta otrzymuję informacje, co może być tematem seansu.
Na płaszczyźnie energetycznej wysyłam impulsy wywołujące zmiany oraz oczyszczam dysharmonię.
Moją pracą domową dla klienta jest zwracanie uwagi na występujące zmiany oraz dopuszczenie ich.

Czas trwania seansu z zastosowaniem matrycy

Dla zastosowania matrycy przez telefon oferuję dokładne, co do minuty rozliczenie
(łącznie z rozmową wstępną i po seansie).
Łączny czas trwania seansu (łącznie z rozmowami) wynosi zazwyczaj 40 minut.
Dzieci potrzebują dużo mniej czasu, gdyż ich energie działają inaczej.
Jeżeli dla Ciebie kontakt osobisty w czasie seansu jest ważny zapraszamy do gabinetu.

Film przedstawiający seans Matrix Energetix