Leczenie dzięki ponownemu połączeniu
W przypadku Reconnective Healing™ wytwarzane są 5-wymiarowe częstotliwości służące leczeniu. Bardzo często związana jest z tym możliwość uzdrowienia organizmu, psychiki i duszy, które zmienia nasze całe życie.

Jeżeli spotkamy się z tymi uzdrawiającymi siłami, wówczas nasze własne siły regeneracyjne mogą przyczynić się do odbudowy stanu równowagi. Reconnective Healing® to nie technika, w której chodzi o reguły lub o przebieg. Łączy ona w sobie nie tylko wszelkie znane formy „leczenia energią”, lecz wykracza dużo dalej.

Reconnective Healing® nie można porównać z żadną ze znanych technik masażu. Jest to intuicyjny proces bez techniki i zaleceń. Reconnective Healing® został opracowany w USA przez dr. Erica Pearla w latach 90 i od tego czasu stał się znany na świecie.

Reconnective Healing® oznacza w istocie stan bytu. Jak w pewnego rodzaju równaniu uzdrawianie staje się możliwe poprzez ponowne połączenie z częścią Ciebie i Ty stajesz się jego częścią; w ten sposób jesteś zmieniony na stałe. Ponieważ wszyscy jesteśmy częścią całości, każda zmiana częstotliwości wpływa na wszystko to, co jest z nami związane.

Z takiego punktu widzenia Reconnective Healing® i The Reconnection® są prezentem dla ewolucji wszelkiej formy życia.

Osoba poddana terapii ulega drganiom energii, światła i informacji. Wymiana tych wyraźnie odczuwalnych energii rozpoczyna się i trwa jeszcze przez długi czas. W jakiej formie i po jakim czasie następnie dojdzie do uzdrowienia, jest kwestią indywidualną i niezależną od przekazującego Terapeuty.

Jeden z seansów Reconnective Healing wykonywanych przez Erica Pearla