Unikalne połączenie rezonansu widmowego, analizy rezonansu kwantowego oraz analizy rezonansu akustycznego. Skaner kwantowy stosuje metody leczenia przeznaczone do wzmocnienia organizmu oraz ulepszenia naturalnego powrotu do zdrowia organizmu.

NLS (Non-Linear System) używa najbardziej zaawansowanej analizy rezonansu spektroskopii, analizy rezonansu kwantowego, analizy rezonansu akustycznego oraz tomografii. Współczesne badania fali energetycznych wokół roślin i zwierząt wykazały, że istnieje bardzo słabe wirowe pole magnetyczne wokół systemów biologicznych o określonej częstotliwości.  Ludzie wykorzystywali tą wiedzę od tysięcy lat w starożytnej dyscyplinie i tradycji Yoga-Chakra, Chińskiej Medycyny i innych.

Podstawy urządzenia NLS mają swój początek w badaniach biorezonansu, które rozpoczęli w 1950 badacze z USA i Rosji. Od tego czasu przeznaczono setki milionów dolarów na testy i ulepszenia technologi do znakomitego stanu w jakim jest obecnie. Baza danych kryjąca się w sercu NLS zawiera wyjątkowe informację powstałe w wyniku pracy rosyjskich deweloperów, badających i leczących ponad 100,000 pacjentów z ponad 1,000 różnych problemów zdrowotnych.

System analizy NLS

DNLS stworzył automatyczne urządzenie badające, które pozwala śledzić każdy stan obiektu biologicznego ze względu na zmiany w charakterze fali tkanek ciała, osobnych komórek, chromosomów i nawet fermentów i hormonów.

Nieliniowy system do analizy (NLS) jest najbardziej zaawansowaną technologią informacyjną, które może być dziś uważane za najbardziej znakomite osiągnięcie dzisiejszej naturalnej nauki.

Wyposażenie diagnostyczne oparte na analizie widmowej wirowego pola magnetycznego organizmów biologicznych jest jedyne w swoim rodzaju. Wiele przeprowadzonych eksperymentów w Instytucie Praktycznej Psychofizyki potwierdzają ścisłą relację pomiędzy wirowymi polami magnetycznymi a systemami biologicznymi. Pola magnetyczne zostają użyte przez systemy biologiczne jako wspomagacz dla zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych interakcji. Te pola magnetyczne odgrywają ważną rolę w przekazywaniu informacji oraz interakcję z systemami biologicznymi.

W jaki sposób system biologiczny rozpoznaje i izoluje potrzebne informacje od tych niepotrzebnych szumów tła? W jaki sposób zachodzi wspomaganie przez pole magnetyczne  zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych interakcji? Badania przeprowadzone w Instytucie nad polami energetycznymi wokół roślin i zwierząt doprowadziły do stwierdzenia, że istnieje niezwykle słabe wirowe pole magnetyczne o niskiej częstotliwości wokół systemów biologicznych. Podczas prób zrozumienia świata pół energetycznych żywych organizmów zbliżamy się do zrozumienia zjawiska biopola, o których ludzie wiedzą od niepamiętnych czasów, co wiemy dzięki dowodom znalezionym w Yajur – Veda oraz tradycyjnej Medycynie Chińskiej.

Naukowe odkrycia opierające się na tej metodzie są dodatkiem technologicznym dla znanej od wieków medycynie Orientalnej opartej na koncepcji energii akupunktury jako środka kontroli biologicznych systemów organizmu. Jeżeli zwrócimy się do chińskiego systemu meridian dowiemy się o tajemniczym strumieniu chi, który w terminie energetycznym przypomina nam spójny strumień fotonów.

System NLS wykazuje działanie zgodnie z zasadą wzmacniania początkowego sygnału poprzez rozpad aktywnych metastabilnych systemów. W terminie fizycznym – 8DNLS jest systemem elektronicznych oscylatorów rezonujących na długości fal elektromagnetycznego promieniowania, których energia jest równa energii rozpadu dominujących wiązań, które utrzymują zorganizowaną strukturę organizmu podczas badania.

Magnetyczny moment dipolowy prądu molekularnego, będący pod wpływem zewnętrznych pól fizycznych, traci swoją początkową orientację, co powoduje niedopasowanie struktur obrotowych zdelokalizowanych elektronów używanych przez neurony kory mózgu. W tego wyniku następuje wzrost niestabilności stanu metastabilnego, którego rozpad działa jak wzmacniacz początkowego sygnału.

„Skaner NLS stosuje metodę leczenia zaprojektowaną do wzmocnienia ciała i ulepszenia naturalnego powrotu do zdrowia. Użytek urządzenia pozwala praktykującemu i klientowi uzyskać wynik podobny do robienia wszystkich zakupów w jednym sklepie.”

Oprogramowanie i sprzęt wykonany w Instytucie Praktycznej Psychofizyki pozwala produkować gotowe ustawienia aktywności bioelektrycznej neuronów mózgu. Dzięki tej aktywności, wziętej za tło, możliwym staje się wybiórcze wzmocnienie sygnałów ciężkich do wykrycia względem wahań statystycznym oraz izolację i odszyfrowanie informacji zawartych w tych sygnałach.

Skaner kwantowy został stworzony aby dać najwierniejsze wyniki, ponieważ skupia się on na źródle – mózgu, a więc umysł jest miejscem gdzie zaczynamy zbierać informację o zmianach jakie zaszły w organizmie. Czujniki w słuchawkach umieszczone przy uszach pacjenta uruchamiają mózg do przekazania informacji o częstotliwościach zachodzących w organizmie. Będą wykryte i rozpoznane każde i wszystkie zmiany na poziomie komórkowym, niezależnie od wyzwania – czy bakteria, wirus, pasożyt, manifestacja choroby lub istota biochemiczna – będzie ona wykryta dzięki rozpozaniu jej unikalnej częstotliwości/sygnatury oraz zidentyfikowana nazwą oraz stopniem rozwoju.

Wiele urządzeń pracuje w oparciu o podobną zasadę, szczegółowe oprogramowanie pomaga w uzyskaniu dokładnej analizy, a czujniki identyfikują konkretne częstotliwości, które pomagają w powrocie do zdrowia dzięki lepszemu biorezonansowi. W porównaniu do innych urządzeń na rynku skaner kwantowy jest najbardziej przyjazny użytkownikowi, oferując wzorową dokładność. Z tą prostotą i łatwością jest to idealne urządzenie do użytku przez każdego – lekarzy, klientów, każdego kto bierze pro-aktywne podejście i pragnie zdrowia i dobrego samopoczucia.

Różnice między 3D-NLS a 8D-LRIS:

System wektorowy (8dnls) bazuje na systemie 3D NLS, ale jest znacznie bardziej zaawansowany. 8dnls jest znacznie szybszy niż system 3D NLS, system wektorowy potrzebuje jedynie minimum 10 min na test gdzie 3D NLS potrzebuje co najmniej godziny dla pełnego testowego skanu organizmu. Dodatkowo system wektorowy może skanować najgłębsze psychologiczne stany w celu wykonania lepszego porównania pomiędzy stanem psychicznym a chorobami organizmu.