Za sprawą duchowego wsparcia tybetańskiego lamy, najwyższego nauczyciela tradycji Bon, opata klasztoru Chong Tsang w Amdo Sierpa oraz pierwszego Sekretarza Centrum Jundrung Bon, Mistrza Chongtula Rinpoche, nasza placówka uzyskała rangę placówki uzdrawiania holistycznego!

Uroczystość i ceremonia błogosławieństwa odbyła się 11 maja 2015 roku.

Certyfikat  duchowego błogosławieństwa dla Prana House

Deklaracja wsparcia i duchowej opieki dla Prana House

Bóstwo Bon – Ma Chok Si Pi Gyal Mo

Jest gniewnym obrońcą i opiekuńczym bóstwem Bonu. Jest także znana jako Królowa Wszechświata, gniewną manifestacją Współczującej Matki. Jest obejmującym ucieleśnieniem mądrości, miłości i siły. Si Pi Gyal Mo dosiada czarnego muła, ma sześć rąk i trzyma chorągiew zwycięstwa, phurbę, lustro, hak, czaszkę oraz gromowładny miecz. Królowa Wszechświata ma ciało koloru indygo, który reprezentuje kontrolę nad nieskończoną przestrzenią. Jej rozżarzony ogień reprezentuje jej siłę do pozbycia się ignorancji i negatywności. Stanowi przykład wiecznego pokoju i uwolnienia świata od zła.