Nauka potwierdza działanie Reconnective Healing®

„W połączeniu eksperymentów okazuje się, że energia w rzeczywistości jest możliwa do stwierdzenia, mierzalna i absolutnie godna zauważenia.“

Prof. Gary Schwartz, Uniwersytet w Arizonie
Wyniki badań opisane w książce „Science confirmes Reconnective Healing” prof. Korotkov (ISBN-13: 978-1467948203)

Jeden seans Reconnective Healing® także po 10 dniach ma statystycznie znaczny wpływ na system immunologiczny (wzrost ilości limfocytów, komórek pomocniczych i komórek supresorowych), na przemianę materii, odtruwanie oraz energię organizmu jak i na stan psychiczny uczestników. W grupach kontrolnych, które nie były poddane seansom Reconnective Healing® nie stwierdzono tych pozytywnych zmian. Udowodniono, że Reconnective Healing® powoduje w myśl regulującego stanu znaczne zmiany aktywności mózgu (skan EEG) i czynności serca (skan EKG), zarówno u klienta jak i u praktykującego. Odrębne badania w obrębie bioenergii wykazują podwyższoną absorpcję promieniowania Gamma podczas terapii. Badania laboratoryjne pokazały m.in., że uszkodzone rośliny szybko stają się zdrowe dzięki Reconnective Healing®. Także zmiany w DNA wykazano w przypadku roślin.

Fotografia kirlianowska mierzy pole bioenergetyczne człowieka przed i po Reconnective Healing:

energiefeld-281x300energiefeld2-283x300

Reconnective Healing® wywołuje duże zainteresowanie wśród wiodących lekarzy i badaczy medycyny w szpitalach i na uniwersytetach (np. Jackson Memorial Hospital, UCLA, Cedars-Sinai Medical Center, VA Hospital, University of Minnesota, University of Miami Medical School oraz University of Arizona). Obecnie prowadzone są program badawcze, łącznie z testami laboratoryjnymi i badaniami klinicznymi pod kierunkiem renomowanych naukowców jak Gary Schwartz (profesor na Uniwersytecie w Arizonie) i William Tiller (profesor na Uniwersytecie Stanforda).