Informacje na temat seansów

Ubranie: należy ubrać się wygodnie.

Będziesz leżeć w pozycji na plecach w ubraniu, bez butów na wyściełanym łóżku do masażu (należy poinformować w przypadku trudności w leżeniu w pozycji na plecach). Należy zrezygnować przed seansem z perfum.
Biżuteria, paski, monety, telefony komórkowe itd.: Reconnective Healing® nie wykazuje słabości i podatności „terapii energią“, gdyż energia to tylko część spektrum Reconnective Healing®, składającego się z energii, światła i informacji. Z tego powodu konieczne jest opróżnienie kieszeni spodni, ponadto należy pozbyć się pasków, monet, pierścionków, zegarków, a także przedmiotów działających na akumulatorze, jak telefony komórkowe.

Optymalne nastawienie psychiczne:
proszę po prostu zamknąć oczy i wszystko zostawić.
Stajesz się obserwatorem i obserwującym, świadkiem i wszystko postrzegającym. Postrzegaj, jeśli coś postrzegasz; postrzegaj, jeśli niczego nie postrzegasz i postrzegaj, kiedy znowu coś postrzeżesz. Pozwól sobie przeżyć cud wewnętrznego oczekiwania, nie oczekując czegoś określonego. Uwierz, że doświadczysz przeznaczonego Tobie uzdrowienia.

Czas trwania:
Seanse z Reconnective Healing® trwają zazwyczaj 30-40 minut. Leczenie odbywa się poza ograniczeniami przestrzeni i czasu, dłuższe seanse nie dają lepszych efektów. Z reguły wystarczają 1-3 seansów.
The Reconnection® składa się z dwóch seansów, które trwają zazwyczaj 2 x 45-60 minut i przeprowadzane są dzień po dniu lub z jednodniową przerwą pomiędzy dwoma seansami.

Koszty seansów:
Całkowite koszty za The Reconnection® wynoszą 333 EUR/USD/CAD/AUD lub kwotę w innej walucie równą 333Euro,
łącznie z podatkiem VAT.
Mówiąc inaczej, w USA koszty wynoszą zawsze 333USD, w Europie 333 Euro lub odpowiednią kwotę w przeliczeniu na inną walutę.
Kwota ta obowiązuje jako stała cena na całym Świecie.
Koszty seansu Reconnective Healing® wynoszą około 120zł.

Łączenie terapii:
Seanse the Reconnection® i/lub Reconnective Healing®
nie mogą być łączone z terapią energią, tonami, kryształami lub innymi metodami opierającymi się na energii.
Łączenia wszelkiego rodzaju osłabiają działanie seansów i redukują je do czegoś, co znacznie odbiega od pełnego seansu Reconnective Healing® i The Reconnection®. Należy unikać wszelkiego rodzaju leczenia energią kilka dni przed i tydzień po seansach.

Im więcej czasu spędzisz w swojej własnej energii, tym lepiej.
Na temat łączeń z innymi terapiami możesz przeczytać tu więcej…

Proszę pozwolić nam uczestniczyć w swoich doświadczeniach!
Chętnie przedstawimy Twoją relację przy zachowaniu anonimowości innym.

Jeden z seansów Reconnective Healing wykonywanych przez Erica Pearla